สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ปรธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย :
ประโยชน์แท้แก่มหาชน" ซึ่งจัดขึ้นบริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2550
 
         
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.