น.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมขาติวิทยา เกาะและทะเลไทย มอบของขวัญและรางวัล แก่เด็กๆ ที่เข้ามา เที่ยวยวชมและร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ณ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาิติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ที่ผ่านมมา  
         
     
     
     
     
     
     
     
 
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.