สิงหาคม 2560

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

 

 

1

2

3

กิจกรรมค่าย

4

กิจกรรมค่าย

5

กิจกรรมค่าย

6

7

กิจกรรมค่าย

8

กิจกรรมค่าย

9

กิจกรรมค่าย

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

กิจกรรมค่าย

21

กิจกรรมค่าย

22

23

24

25

กิจกรรมค่าย

26

กิจกรรมค่าย

27

กิจกรรมค่าย

28

29

30

31

 

 

กิจกรรมค่าย

3-5 รร.สายปัญญารังสิต

7-9 รร.ช่างกรมอู่ทหารเรือ

20-21 รร.ผดุงนารี

25-27 รร.สตรีศึกษา  จ.ร้อยเอ็ด

 

คณะเยี่ยมชม

 

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG