สิงหาคม 2566

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

             

กิจกรรมค่าย

3-5 ร.ร.เทพสิรินทร์ จ.สมุทรปราการ

9-10 ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.กาฬสินธุ์

22-24 ร.ร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

26-28 ร.ร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG