กุมภาพันธ์ 2560

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

 

 

   

1

2

3

กิจกรรมค่าย

4

กิจกรรมค่าย

5

กิจกรรมค่าย

6

7

กิจกรรมค่าย

8

กิจกรรมค่าย

9

 

10

 

11

 

12

13

14

กิจกรรมค่าย

15

กิจกรรมค่าย

16

 

17

18

19

20

21

22

23

24

กิจกรรมค่าย

25

กิจกรรมค่าย

26

27

28

 

 

 

   

กิจกรรมค่าย

3-5 ร.ร.สาธิต ม.บูรพา

7-8 ร.ร.ชลราษฎรอำรุง

14-15 ร.ร.ชลราษฎรอำรุง

24-25 ร.ร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม

คณะเยี่ยมชม