กุมภาพันธ์ 2566

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

 

 

   

1

กิจกรรมค่าย

2

กิจกรรมค่าย

3

กิจกรรมค่าย

4

กิจกรรมค่าย

5

กิจกรรมค่าย

6

7

8

 

9

กิจกรรมค่าย

10

กิจกรรมค่าย

11

12

กิจกรรมค่าย

13

กิจกรรมค่าย

14

15

16

กิจกรรมค่าย

17

กิจกรรมค่าย

18

กิจกรรมค่าย

19

20

21

กิจกรรมค่าย

22

กิจกรรมค่าย

23

กิจกรรมค่าย

24

กิจกรรมค่าย

25

กิจกรรมค่าย

26

กิจกรรมค่าย

27

กิจกรรมค่าย

28

กิจกรรมค่าย

   

กิจกรรมค่าย

1-2 Youth Camp (สบร.)

3-5 ร.ร.บรบือพิทยาคาร

9-10 ร.ร.สาธิตสถาบันการจัดการฯ

12-13 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

16-18 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาฯ

21-23 ร.ร.สำโรงทาบ

24-25 ร.ร.ถาวรานุกูล

26-28 ร.ร.สำโรงทาบ