มกราคม 2566

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2

3

กิจกรรมค่าย

4

กิจกรรมค่าย

5

6

7

กิจกรรมค่าย

8

กิจกรรมค่าย

9

กิจกรรมค่าย

10

11

12

13

กิจกรรมค่าย

14

กิจกรรมค่าย

15

กิจกรรมค่าย

16

17

กิจกรรมค่าย

18

กิจกรรมค่าย

19

20

21

22

กิจกรรมค่าย

23

กิจกรรมค่าย

24

กิจกรรมค่าย

25

26

27

กิจกรรมค่าย

28

กิจกรรมค่าย

29 30 31        

กิจกรรมค่าย

3-4 ร.ร.ปทุมธานี

7-9 ร.ร.พิมายวิทยา

13-15 ร.ร.เขื่องในพิทยาคาร

17-18 ร.ร.หนองกี่พิทยาคม

22-24 ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

27-28 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญา

 

TIS-MUSEUM.ORG