มีนาคม 2560

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

 

 

1

กิจกรรมค่าย

2

กิจกรรมค่าย

3

กิจกรรมค่าย

4

5

6

7

8

กิจกรรมค่าย

9

กิจกรรมค่าย

10

11

12

13

14

15

กิจกรรมค่าย

16

กิจกรรมค่าย

17

กิจกรรมค่าย

18

19

20

กิจกรรมค่าย

21

กิจกรรมค่าย

22

23

2

กิจกรรมค่าย4

25

กิจกรรมค่าย

26

กิจกรรมค่าย

27

28

29

กิจกรรมค่าย

30

กิจกรรมค่าย

31

กิจกรรมค่าย

1-3 ร.ร.เทพศิรินทร์

8-9 ร.ร.ฉือจี้ เชียงใหม่

15-17 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

20-21 ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย

24-26 ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม

29-30 ร.ร.ชุมแพศึกษา

คณะเยี่ยมชม

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG