มีนาคม 2561

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

กิจกรรมค่าย

8

กิจกรรมค่าย

9

กิจกรรมค่าย

10

11

12

กิจกรรมค่าย

13

กิจกรรมค่าย

14

กิจกรรมค่าย

15

16

กิจกรรมค่าย

17

กิจกรรมค่าย

18

19

20

กิจกรรมค่าย

21

กิจกรรมค่าย

22

23

24

25

26

27

28

29

กิจกรรมค่าย

30

กิจกรรมค่าย

31

กิจกรรมค่าย

7-9 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

12-14 ร.ร.ขุขันธ์

16-17 ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร

20-21 ร.ร.ตชด จ.เชียงราย

29-30 ร.ร.สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

คณะเยี่ยมชม

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG