มีนาคม 2563

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

1

กิจกรรมค่าย

2

กิจกรรมค่าย

3

4

5

6

กิจกรรมค่าย

7

กิจกรรมค่าย

8

9

10

11

กิจกรรมค่าย

12

กิจกรรมค่าย

13

กิจกรรมค่าย

14

15

16

กิจกรรมค่าย

17

กิจกรรมค่าย

18

กิจกรรมค่าย

19

20

21

22

23

24

กิจกรรมค่าย

25

กิจกรรมค่าย

26

27

28

29 30

31

 

 

   

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่าย

1-2 ร.ร.เสิงสาง

6-7 ร.ร.สตบุตรบำรุง

11-13 เทศบาลสำโรงเหนือ

16-18 ร.ร.นางรอง

24-25 ม.พระจอมเกล้าฯ

คณะเยี่ยมชม

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG