เมื่อวันที่ 2-9 เมษายน 2553 คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.และคณะวิทยปฏิบัติการ อพ.สธ. ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ ณ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา โดยคณะทั้งหมดลงเรือที่ฐานทัพเรือพังงา บ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 
         
     

 
     
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.