ประมวลภาพคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2550 ถึงเดือนมกราคม 2550  
         
     
     
คณะจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยากรบรรยายสรุปเนื้อหา
คณะจาก ร.ร.บ้านวังยาว เพชรบูรณ์
     
     
มัคคุเทศก์นำคณะนักเรียนขึ้นชม
คณะจาก ม.เกษตรศรีราชา
คณะจากเทศบาลธัญญบุรี
     
     
คณะภริยาอดีต ผบ.ทร.
คณะจาก ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
นักเรียนจาก ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว
     
     
เด็กๆสนใจเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ
บุคคลทั่วไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ส่องแว่นขยายดูวรรณะปลวกในขวดแก้ว
     
 
 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.