ประมวลภาพคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เดือนพฤษภาคม 2551  
         
     

 

     
10 พ.ค. 51 คณะสมาคมสามสมอ ทร.
ฟังบรรยายสรุป และชมวีดีทัศน์ ฯ
เดินขึ้นเขาเพื่อชมนิทรรศการ
 
ผอ.พธท.นำคณะฯชมนิทรรศการ
 
     
     
ท่านผู้อาวุโสสุขภาพแข็งแรง..ใกล้ถึงยอด
 
11 พ.ค.51  คณะสถาบันพัฒนาครู
กำลังเดินขึ้นเพื่อชมนิทรรศการ
ฟังการบรรยายของมัคคุเทศก์
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ นสร.ทร. ณ อาคาร 1
     
     
มัคคุเทศก์นำชม อาคาร 1
 
เข้าชมนิทรรศการอาคาร 2
 
13 พ.ค.51  น.อ.ทินกร ต้อนรับคณะผบ.เรือ
และข้าราชการ ร.ล.สายบุรีพร้อมชมวีดีทัศน
     
     
คณะข้าราชการ ร.ล.สายบุรีถ่ายภาพร่วมกัน
 
15 พ.ค.51 คณะจากสถาบันพัฒนาตำรวจ
ฟังการบรรยายและชมวิดีทัศน์
คณะจากสถาบันพัฒนาตำรวจแห่งชาติ
เดินทำกิจกรรม
     
     
รวมพลฟังการบรรยาย และกล่าวต้อนรับคณะโดย ผอ.พธท.
ผอ.พธท.กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
ก่อนร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
 
     
     
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
     
     
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
 
ขึ้นชมงานแสดงบนอาคาร พธท.
 
ฟังการนำเสนอของมัคคุเทศก์
โดยเจ้าหน้าที่ นสร.ทร.
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.